Advanced Research
(สำหรับ ป.โท ป.เอก)

ภารกิจหนึ่งของเราคือการแบ่งปันความรู้ให้กับสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ และเอกชน รวมถึงนักศึกษาปริญญาเอก และปริญญาโท เพื่อสร้างความสมดุลให้กับโครงการเขียนกับความต้องการอื่น ๆ ของชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว เรามุ่งเน้นที่การช่วยเหลือนักศึกษาปริญญาเอก และปริญญาโท ในการเปลี่ยนแนวทางการวิจัยและการเขียนเพื่อให้พวกเขามีแรงบันดาลใจมีประสิทธิผลและก้าวหน้าไปสู่การมีอาชีพที่มีความหมายสมหวังและประสบความสำเร็จ

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากคอร์สนี้

  • ให้การสนับสนุนเพื่อให้แน่ใจว่ามีแรงบันดาลใจและจัดการกับความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เกิดขึ้นในขณะที่คุณทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านวิจัย และวิชาการของคุณ
  • ช่วยให้คุณจัดโครงสร้างกระบวนการเขียนของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำวิจัยเพื่อให้คุณมีความคืบหน้าสอดคล้องและเป็นรูปธรรม
  • ช่วยปรับแต่งเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการทำโครงการวิจัยระยะสั้นและระยะยาว
  • ผู้สอนจะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับการส่งเสริมการศึกษา
  • ผู้สอนสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเตรียมงานวิจัยของคุณสำหรับการประชุมและต้นฉบับงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
  • ผู้สอนจะช่วยให้คุณระบุและเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพฤติกรรมที่มีผลต่อแรงจูงใจและผลผลิตของคุณ
  • ผู้สอนจะเพิ่มความรับผิดชอบและหนทางสำคัญในการแก้ปัญหาหรือปัญหาที่ขัดขวางความก้าวหน้าของคุณ
  • คอร์สนี้จะช่วยอาจารย์ Postdocs และอาจารย์ในสาขาต่างๆ ในทุกขั้นตอนของการประกอบอาชีพ
  • คอร์สนี้จะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการช่วยให้คุณได้ใช้ประโยชน์จากวันหยุดช่วงปิดเทอมฤดูร้อนและออกจากมหาวิทยาลัยให้ได้ประโยชน์สูงสุด
รูป ดร.ปู

ดร.ธิติมา ไชยมงคล (ดร.ปู)

รายละเอียดผู้สอน

  • โค้ชวิทยานิพนธ์ของเราแต่ละคนมีประสบการณ์หลายปีในการทำงานกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและประสบความสำเร็จอย่างสูงในการช่วยเหลือผู้คนที่ทำวิทยานิพนธ์และวิจัยของนักศึกษาให้สำเร็จ

ตัวอย่างการสอน